درس اوّل

الهی- بی همتایی- عنایت- فضل- فرسود- پذیرنده- خطا- عطا- نومیدم-

 درس دوم

آمازون- حتّی- هواپیما- عُمری طولانی- تعریف- شَرط- حیوانات درّنده- آسیب- قطره – جمعیّت- لبخندهای رضایت- قطب جنوب- آفریقایی- البتّه -امّا- کهکشان- تکاپوی جمع- همین طور- دسترسی- حتماً- حَدس- احساس -فقط- غُلغله ای- تقلّای- غُرفه- ازدحام- قََعر-محبّت-اردیبهشت-

درس سوم

بچّه ها-تعجّب- پژوهش- آموزگار- تحقیق- مشورت- قَرار- نخست- صبر-لغت نامه دهخدا- مربوط- اطّلاعات- تعطیل- قطور- مرجع- تنظیم- شرح دایرة المعارف- مصاحب- نوجوانان- حروف الفبا- فرهنگ فارسی معین- فرهنگ عَمید- منابع مهم تحقیق- قفسه- سراینده- سؤالات- مراجعه- معروف- جغرافیایی- سرگذشت- فردوسی- شروع-

درس چهارم

شاعران- حال- معمولاٌ- نویسندگان- شعر- دقّت- رفتگرم- یعنی- میروبد- بالأخره- چشمه ساران- آلودگی ها- تمیز- دهان- زباله- ثروتمند- مثلاً- صورت- ظرف ها- پزشکی- غدّه ای- جَهل- ذِهن- بچّه ها- فرق- امّا- علاوه- محلّه- فقط- دیگران- دفن- پاییز- صبح- خورشید- برمی خیزم- تیره ی- بعضی ها- گرگ ومیش- علامت- حرکت- مخصوص- مشغول- جمع- خودشان- نَظر- باغ سبز- تبدیل- مرّیخی- سفینه ی حمل زباله-

درس پنجم

شجاعت- حوادث- رنج هاوناملایمات- ایستادگی- نهراسد- مشکلات- خطرها- جست وجو- ترس- سرباز- تلخی ها- سرعت- ناامن- خطرناک- دلیر- عاقبت- مِتانت- رفع ودفع- چاره جویی- صحنه ی نبرد- وظیفه- شریفی- شعله- هم نوع- تَدبیر- مَهارت- عقب نشینی- اختیار- محفوظ- تصمیم گیری- تفکّر- تصادف- غرق شدن- حَریق- ویروس- شخص- اغلب- غذاها- میکروب- پیشرفت- موفّقیّت- پذیرش- آغاز- متمدّن- احتیاج- عقیده ای- برحق- واهمه- اُستوار- حرف- اعتقاد- دفاع- بیهوده- اصلی- اَشباح- اتّفاق- چراغ- جرّاحی- تضمین- لحظه ای- دروغین-

درس هفتم

جوینده- تصمیم- سرانجام- خواسته ها- احترام- آرزوها- مطالعه- نقّاش- شهرت- افتخار- تحمّل- ارزشمند- جمع آوری- قرن ها- هنوز- میسّر- مزد- خستگی ناپذیر- اعتماد- تحمّل- اراده ی- استوار- افلاطون- مِصر- مَشغول- روغن- ابو نصر فارابی- تحصیل- شَمع- مینیاتور ساز- حال- فُرصت- نقّاش- اثر- آیت الله مرعشی- نسخه- خطّی- غارت- معین- حاصل- محمّد- تهیّه- دکتر حسابی- شخصیّتی جهانی- سیّاره ی زهره- آذر اندامی- شیوع- واکسن- آرامش-

درس هشتم

صبورند- شبانگاه- محبوب اند- محبّت- حادثه ای- منتظر- قلب ها- صدای آژیر- بی تابانه- دورترین نقاط- مَرز- آمبولانس- سرعت- دقّت- شجاعت- صحنه ای- آسیبی- عاشقانه- صادقانه- شالیزارها- خرّم- باطراوت- محصول- زمزمه ی- جادّه ها- اعماق- معادن- شریف- خدمت گزار- عظمت- مَرهون- فروگذار- آب انبار- وقف- سعادت- تلاش- خیّرین- ایثار-

درس نهم

بغداد- غُلام- فتح- نجیب- مَلّاحان- دجله- لحظه ای- عزیزتر- جَست- خدای تبارک وتعالی- هزار دینار- طَعام- تصمیم- فایده- غرّید- موج- مدّتی- می خروشید- غوطه- وعده- وزیر- تقسیم- فقرا- حُفره- تخت- محمّدبن الحسین الاسکاف- اتّفاقاً- قایق- مقصود- معلوم- ثروت-قطعه-

 درس دهم

مجهّز- بازار- گرمابه ی شهر- چاره- نظر- طبیب- تکّه گوشت- آویزان- تعجّب- بعضی- هوس- عجله- نقطه ی- فاسد- فرق- فقط- پاکیزه- ترتیب- سؤال- محمّدبن زکریّای رازی-آوازه ی شهر- گذشته- جهان- اهمّیّت- حفظ محیط زیست-

درس یازدهم

مجلّه- ورق- تلوزیون- رایانه- اختراعات- اکتشافات- تجربه- اعماق- شگفت انگیز- اقیانوس – کنجکاوی- دلپذیر- کامپیوتر- سَفر- مرغ ها- خروس ها- چُرتکه- آسان- سریع تر- نخستین- ماشین حساب- فضایی- اندازه- اتاق- اِشغال- تنها- مسئله های حل شده- طرّاحی- لازم- مشاغل- استفاده- فروشگاه- شهر بازی- اینترنت- درباره ی- صفحه- دل خواه-

درس دوازدهم

حمله ی خانمان سوز مغول- پدیده ای- تجربه- آینده- وحشت- زیرکانه- خان مغول- خاطره ی تلخ- قتل عام- چنگیز- ذهن- طوفان- هلاکوخان- مخالفان- قلب- خواجه نصیرتوسی- ریاضی دان- ستاره شناس- اَندیشه- جامعه- قلم- دینار- کارسازتر- قدرت- نقشه- حکومت- تغییر- نیازمند- دانایی- مشاور- خویش- آغاز- علمی- تهیّه- عجیب- تشتی بزرگ- قلعه- پایین- زمان- قبلاً- اطّلاع- صدای مَهیب- وحشت زده- برخاستند-        بلایی- می گریختند- حوادث- پیش بینی- کلیّه ی- امکانات- جذب- رصدخانه ی مراغه- نواحی مختلف اسلامی- دعوت- تأسیس- جلد- همّت- پیوسته- هدف- اساسی- اخلاق- علم- دنبال- عقب- شهرری- مشغول- خدمت- دوره ی- چیرگی- آثارعلمی- توجّه- آتش- نسخه- ولایت- خواجه نظام الملک- مدارس نظامیّه- معروف- سعدی- تحصیل- تقویم جلالی- سال قمری- ساخت- ستارگان- همچون- اوج عظمت وسربلندی- بیابی- یافتن-

 درس سیزدهم

رهگذر- دکّان- انتظار- صاحب- عکس- پیغامی- قهوه ای- لذّت- مخصوصاً- قاب فروشی- عکس های قشنگ- آهی کشید- چرخاند- خوش نویس- بعضی- صندلی- قیمت- عینک- خداحافظی- نوروصفا- سیر- خطّزیبا- اصلاً- فقط- دقیقه- تکیه- عصرپاییزی- مغازه- دستگیره- خیره- منتظر- البتّه- آثارم- کاغذ- صاحب الزّمان- اثر- غرق-

درس چهاردهم

هخامنشیان- طول صورت- دوره ی- عربی- طوفان نوح- تاریخ بلعمی- نَقل- قصص الانبیا- تألیف- افزون- عمرش- فارسی باستان- ساسانی- فارسی دری- محمّدبلعمی- پیغمبری- صبر- دعا- قوم خویش- دعوت- اجابت- هَلاک- جبرئیل- همی خواند- درخت ساج- بیفکن- غارنشین- آهنگ- اهل- کشتی را به قار بیندود- طبقه ی زبرین- مرغان- نماز- آگاه- هژده- مشرق- مغرب- مؤمن- کنعان- جفت جفت- چهار- سودش نداشت- عذاب- ساعت- غرقه- پراکنده- وطن

درس پانزدهم

اهتزاز- افق- فروغ- قهرمان- پرچم سه رنگ ایران- همراه- سرودملّی- ورزشگاه- طلا- حاضر- استقلال- خلاصه- عظمت ملّت- احساسات- تبریک- مراسم رژه- احترام- افتخار- موزون- اعتقادات- اعلام- مسابقات- شورانگیز- غرور- تصوّر- تفکّر- خصوصی- هیجان انگیز- پیشرفت- تضمین- دعا- نیایش- اختصار- شاعر- تهیّه- معمولاً- شعر- روحیّه ی دفاعاصلی- عشق- علاقه- ایثار- پایندگی وجاودانگی- کهن- توسعه- افتخارات-

درس شانزدهم

کورش- هخامنشی- نیرومند- عظمت- فرمان روایی- تندبادی سهمگین- تخت جمشید- سهرت طلب- لشکری بی کران- هرگز- آخرین قطره ی خون- پایداری- باختر- مقدونیّه- هجوم- نومیدی- لگدکوب- سُم اسبان- گذرگاهی- می بایست- می غلتیدند- سپاه مقدونی- اسکندر- بی باکانه- آریوبرزن- می افکند- آشفتگی- نا گوار- غلتاندند- قوّت- میهن- حیرت آور- مانع- اسیران- پیغام- اوضاع- فروغ زرّین- احاطه- مذلّت- خفّت- گلگون- سِلاح- معدودی- حلقه ی- بشکافد- همگی- حوصله- مجبور-

درس هفدهم

حسرت- کُرسی- جنگلبانی- هیزم- کلبه ی چوبی- نوازش- دقّت- آب انبار- قورمه سبزی- گنجشک- مَشام- سقف- تاب بازی- آهسته-

درس هیجدهم

گسترده ی نیلگون خلیج فارس- طلوع- البرزی- دریغ- دل گیر- نُقاط- نصف جهان- رمزوراز- مُشتاق- هرگز- سرسبزترین- خاطره انگیز- سعدیّه- حافظیّه- می تپد- تابناک- آن سوتر- تَفتان- آتش فشان- حوصله ی- عطریاس- باغ های خرّم- نارنجستان- کوههای هزارمسجد- خروش- امواج- گواه- مغان- آرارات- سبلان- حِیف- ذوق- بارگاه زرّین امام رضا(ع)- همچون نگینی- نگین فیروزه ای هامون- ابیانه- پلّکانی- ماسوله- نمکین- جذّاب- خروش- مغرور- رستم شاهنامه- مظهر قلب زنده ی مردم- درازای تاریخ طبیعت- زاگرس- لطیفی- چاهی- شوش دانیال- اَترک- دریغ- طبیعت- سپید- اردبیل- محلّات- آبشار- خیال انگیز-

درس نوزدهم

خواجه شمس الدّین محمّد- حافظ شیرازی- شاعربلندآوازه- غزل سرای ایرانی- دل بسته- همین- گشت وگذار- نسیم- مصلّی- رکن آباد- غریب- وطن خویش- اجازت- خمیرگیری- شوق خواندن- مکتب خانه- مطالعه- عشق وعلاقه- بهتر- حضورمی یافت- دقّت- یادداشت- همان- حفظ- شهرت- قرآن- سینه- دروغ فریب وناراستی- صداقت- یک رنگی- راحتی- دل نشین- ذِهن- روزگار- گذشت- اکنون- ستایش- عَرش- خروش عقل- قدسیان- زیارتگاه – مَزار- همگان- ساعت- تنگ دستی- آغاز-

درس بیستم

هیچ چیز- جست وجو- محمود- ستارگان- شبانگاه- گفت وگو- غروب- خیال انگیز- زاینده رود- کبوتران- سُتون- گل دسته- نقش زیبای فیروزه ای و لاجوردی مساجد اصفهان- نقّاشی- هم کلاسی هایش- می خواستند- کاغذ- صفحه- خمیده- قامت- عَصا- فروشندگان- دوره گردان- چرخ دستی- استاد- استعدادی فوق العاده- اُستاد امامی- پرکار- ساییدن- قلم موها- مشغول- کارگاه- مولانا- زمزمه- سرودها- سیاهی- نگارها- طرّاحی- شفّافیّت- خشت- تشویق- مُراقب- آفت- سرمشق- آهوهایی- اطراف- طرح- مطمئنّم- فرشچیان- آثارش- شهرت جهانی- تابلوی عصر عاشورا- گریسته اند- ایمانچراغ- اسب سوگوار امام حسین (ع)- آینده- سرزمین- نامی ماندگار- تأثیرگذار- حرکت- ستوده اند- نام آشنا- حالی پریشان- گلّه ی آهوان-

درس بیست و دوم

لقمان- آموختی- ایشان- نظر- ناپسند- احتراز- صاحب هوش- حِکمت-  

                                ****************

 دانش آموز عزیز: هدف از تهیّه ی این کلمات فقط تمرین بیشتر املای کلمات ومعانی آنهاست؛و استفاده درست از آنها در جملاتِ امتحان انشا ودرست نوشتن آنها در جمله های املایی نشانگرتوانایی وتمرین شماست.

{در امتحانات املا کلمه به تنهایی گفته     نمیشود}                                    

تهیّه کننده :علی کرمی

+ نوشته شده در  یکشنبه چهارم اسفند ۱۳۸۷ساعت 20:14  توسط علی  |