درس اول

1- چرا به پیامبر محمد امین می گفتند؟ زیرا او فردی پاکدامن و درست کار  بود

2- آرزوی پیامبر قبل از بعثت چه بود؟ این بود که مردم دست از بت پرستی بردارند و خدا پرست شوند

3- دو دلیل اهمیت شهر مکه قبل از اسلام چه بود؟ 1- بر سر راه کاروانهای بازرگانی قرار داشت 2-  خانه ی کعبه در آنجا  بود

4- عید مبعث چه روزی است؟ چرا مسلمانان در این روز تعطیلند؟ روز بیست و هشت رجب – چون این روز از بزرگترین عید های مسامانان است

5- دین اسلام از سرزمین عربستان طلوع کرد

6- هنگام ظهور اسلام بیشتر مردم عربستان صحرا نشین و بقیه شهر نشین بودند

7- نام پدر پیامبر عبدالله و نام مادرشان آمنه و نام عمویشان ابوطالب و نام پدر بزرگشان عبدالمطلب بود

8- پیامبر در شش سالگی مادرش و در هشت سالگی پدر بزرگش را از دست  داد.

9- خدیجه که بود؟ همسر پیامبر بود که بعد از ازدواج با پیامبر تمام ثروتش را در راه اسلام خرج کرد

10- بعثت یعنی چه ؟ به برگزیده شدن حضرت محمد به پیامبری بعثت می گویند

 

درس دوم

1- پیامبر در آغاز بعثت چگونه مردم را به دین اسلام دعوت کرد؟ سه سال به صورت پنهانی

2- چرا کافران به مبارزه با پیامبر برخاستند؟ چون می دانستند اگر بت پرستی از میان برود دیگر نمی توانند بر مردم حکومت کنند

3- وقبی کافران نتوانستند مسلمانانرا از حبشه باز گردانند به چه کاری دست زدند؟ کافران با هم پیمان بستند که با مسلمانان رابطه ی خود را قطع کنند و با مسلمانان خرید و فروش و ازدواج نکنند

4- سرپرست مسلمانانی که به حبشه هجرت کردند که بود؟ جعفر بن ابیطالب

5- محاصره ی پیامبر و یارانش چگونه پایان یافت؟  پیامبر از جانب خدا آگاه شد که موریانه عهد نامه را خورده است و با این خبر محاصره ی پیامبر و یارانش پایان یافت

درس سوم

1- چرا کافران تصمیم گرفتند پیامبررا به قتل برسانند؟ چون روز به روز بر تعداد مسلمانان افزوده خواهد شد

2- چگونه مکه به دست مسلمانان فتح شد؟ پس از تسلیم ابوسفیان بقیه هم کنار او تسلیم شدند و مکه بدون جنگ و خونریزی فتح شد

3- مهم ترین کار پیامبر در مدینه چه بود ؟ تشکیل حکومت اسلامی

4- دو جنگ پیامبر را نام ببرید :  احد – بدر – خندق

5- سه خصوصیت اخلاقی پیامبر رانام ببرید: 1- خانه و لباسش ساده بود 2- شب ها روی حصیر می خوابید 3- کودکان را دوست داشت 4- خود را برتر از دیگران نمی دانست

6- چرا بت پرستان موفق به کشتن پیامبر نشدند؟ چون پیامبر از طریق وحی از نقشه ی دشمن آگاه شد و حضرت علی (ع) به جای پیامبر بر بستر خوابید

7- سال هجرت پیامبر از مکه به مدینه مبدا تاریخ مسلمانان است

8- جهاد در راه خدا چیست؟ در اسلام جنگ برای حفظ دین و دفاع از مسلمانان جهاد در راه خدا نامیده می شود

9- اولین کاری که پیامبر در مکه انجام داد چه بود؟ وارد خانه ی کعبه شد و آنجا را از وجود بتها پاک کرد

10- پیامبر در 63 سالگی رحلت کرد و آرامگاه ایشان در مسجد النبی در شهر مدینه است.

11- پیامبر برای سران کدام کشورها نامه نوشت؟ ایران – روم – حبشه -  مصر

12- پیامبر پس از اینکه از جریان پاره کردن نامه توسط خسرو پرویز آگاه شد چه فرمود؟ فرمود : در آینده مسلمانان سرزمین ساسانیان را فتح خواهند کرد

درس چهارم 

1- پس از رحلت پیامبر مسلمانان بر سر چه موضوعی اختلاف پیدا کردند؟ بر سر جانشینی پیامبر

2- بیعت یعنی چه ؟ یعنی با فرد پیمان ببندیم که از دستوراتش پیروی کنیم.

3- چرا پس از انتخاب ابوبکر به خلافت ، حضرت علی ( ع) و یارانش سکوت کردند؟ برای اینکه بین مسلمانان دو دستگی و اختلاف به وجود نیاید

4- در زمان کدام خلیفه مسلمانان به ایران حمله کردند و حکومت ساسانیان را شکست دادند؟ عمر

5- پس از پیامبر چه کسانی به خلافت رسیدند؟ ابوبکر- عمر- عثمان- حضرت علی

6-  عمر چند سال خلافت کرد و چگونه در گذشت؟ 10سال- به وسیله ی یکی از مخالفانش مجروح شد وپس از چند روز در گذشت

7- چرا مردم از دست عثمان ناراضی بودند؟ چون او حاکمانی انتخاب کرده بود که به مردم ظلم می کردند

8- سر انجام عثمان چه شد؟ گروهی از مخالفانش خانه ی او را محاصره کردند و او را کشتند

9- پس از کشته شدن عثمان مردم چه کردند؟ با خواهش و اصرار زیاد حضرت علی را به عنوان خلیفه انتخاب کردند

10- خلا فت یعنی چه ؟ یعنی جانشینی پیامبر

درس پنجم

1- علت جنگ امام علی با معاویه چه بود؟  حضرت علی معاویه را از حکومت شام بر  کنار کرد اما معاویه کنار نرفت

2- خوارج چه کسانی بودند؟ عده ای از یاران امام علی بودند که بعد از جنگ صفین از اطاعت امام علی سرپیچی کردند

3- کتاب نهج البلاغه حاوی سخنان ارزشمند چه شخصیتی است؟ امام علی

4- حضرت علی در چه تاریخی به شهادت رسید؟ 21 رمضان سال چهل هجری

5- مرکز خلافت امام علی در شهر کوفه و در کشور عراق بود که توسط مسلمانان ساخته شده بود

6- چه کسانی جنگ جمل را به راه انداختند؟ برخی از یاران سود جوی پیامبر

7- در زمان خلافت امام علی سرزمین های اسلامی به جز شام ( سوریه) از او پیروی می کردند.

8- در زمان عثمان حاکم شام معاویه  یعنی پسر ابو سفیان بود

9- عمر و عاص که بود؟ مشاور حیله گر معاویه بود که در جنگ صفین پیشنهاد داد که قرآن ها را بر سر نیزه کنند

10- نماینده ی سپاه امام علی در جنگ صفین ابو موسی اشعری و نماینده ی معاویه عمر و عاص بود

11- حضرت علی در محلی به نام نهروان با خوارج جنگید

12- ابن ملجم مرادی که بود؟ یکی از خوارج بود که بعد از جنگ صفین مسوول کشتن امام علی شد

13- اما م علی چگونه شهید شد و آرامگاه او کجاست؟ در حال خواندن نماز در مسجد کوفه توسط ابن ملجم زخمی شد و در نجف دفن شد

14- نام جنگ ها ی امام علی چیست؟ جمل – صفین – نهروان

15- امام علی تقریبا 5 سال خلافت کرد

درس ششم

1- امام حسن به تحریک معاویه و به وسیله ی همسرش شهید شد

2- معاویه سلسله ی بنی امیه را تاسیس کرد و پسرش یزید را جانشین خود کرد

3- امام حسین در مورد علت سفرش به عراق چه می فرماید؟ می فرماید : من برای زنده نگه داشتن دین اسلام و امر به معروف و نهی از منکر سفر کردم

4- امام حسین در دهم محرم سال 61 هجری شهید شد

5- شرایط صلح امام و حسن و معاویه چه بود؟ 1- معاویه حق ندارد از بیت المال استفاده شخصی کند 2- معاویه حق ندارد برای خودش جانشین انتخاب کند 3- جان و مال مسلمانان  در امان باشد

6- چرا امام حسن مجبور شد با معاویه صلح کند؟ چون معاویه با وعده ی پول و مقام  توانست یاران منافق و سست ایمان امام حسن را پراکنده کند

7- واقعه ی کربلا چه تاثیراتی داشت؟ 1- باعث رسوایی بنی امیه شد 2- سرمشق خوبی برای قیام علیه ظلم شد

درس هفتم

1- چرا قیام های زیادی بر علیه بنی امیه شکل گرفت؟ چون آنها 1- از بیت المال استفاده ی شخصی می کردند 2- نژاد عرب را برتر از بقیه ی نژادها می دانستند 3- امام حسین را شهید کردند

2- ابو مسلم که بود و چه کرد؟ یکی از فرماندهان ایرانی بود که با کمک او عباسیان به حکومت رسیدند

3- ایرانیان در حکومت بنی عباس چه نقشی داشتند؟ هم در روی کار آمدن آنها موثر بودند  و هم در اداره ی کشور از ایرانیان استفاده می کردند

4- آیا با روی کار آمدن عباسیان وضع مردم و مسلمانان  بهتر شد ؟ خیر – چون پس از مدتی بنی عباس هم  ستمگری را آغاز کرد و با کشتن مردم و اذیت امامان باعث نارضایتی مردم شدند

درس هشتم

1- چرا قیام های زیاد ی بر ضد بنی عباس صورت گرفت ؟ چون پس از مدتی ستمگری بنی عباس شروع شد

2- در زمان حکومت سامانیان قبایل ترک به ایران آمدند

3- سه سلسله ی ترک که در ایران حکومت کردند را نام ببرید؟ غزنویان – سلجوقیان- خوارزمشاهیان

4- در زمان حکومت سلسله های ترک ایرانیان چه نقشی داشتند؟ ترکها از وزیران با هوش ایرانی در اداره ی کشور استفاده می کردند

5- نتیجه ی  نارضایتی مردم از عباسیان چه بود؟ ایرانیان سعی کردند از زیر نفوذ عربها خارج شوند و حکومت های مستقل تشکیل شد

6- نام چهار حکومت مستقل را در ایران نام ببرید. سامانیان- طاهریان- صفاریان – آل بویه

7- ترکها در حکومت سامانی چه نقشی داشتند؟ غلام بودند و در جنگها و کارهای ساختمانی خدمت می کردند.

8- ترکها چگونه به حکومت رسیدند؟ عده ای از ترک ها به فرماندهی سپاه رسیدند و با گذشت زمان به حکومت رسیدند

9- سلسله های ترک در ایران چند سال حکومت کردند؟ 500 سال

درس نهم

1- چرا مغول ها به ایران حمله کردند؟ چون کاروان بازرگانی مغول توسط حاکم مرزی ایران غارت شد و بازرگانان مغول کشته شدند

2- مغول ها در زمان چه کسی به ایران حمله کردند؟ سلطان محمد خوارزمشاه

3- رفتار جانشینان تیمور در زمان حکومت بر ایرانیان چه فرقی با رفتار تیمور داشت؟ آنها تحت تاثیر فرهنگ ایرانی به علم و دانش توجه بیشتری نشان دادند و برای آبادانی ایران بیشتر کوشیدند

4- مغول ها پس از تصرف کدام کشور با خوارزمشاهیان همسایه شدند؟ چین

5- حاکم ایرانی به چه بهانه ای کاروان مغول را غارت کرد؟ به این بهانه که در آن کاروان جاسوس وجود دارد

6- چرا مردم نتوانستند در برابر مغول ه مقاومت کنند؟ چون حکومت قوی وجود نداشت تا مردم را متحد کند

7- حدود 160 سال پس از مغول ها قو م دیگری به فرماندهی تیمور به ایران حمله کردند

8- شاهرخ پسر تیمور بود که همسرش یعنی گوهرشاد مسجد گوهرشاد را ساخت

درس دهم

1- چرا شاه اسماعیل صفوی از حکومت عثمان  شکست خورد ؟  چون سپاه عثمانی توپ و تفنگ داشتند

2- وقتی شاه عباس به سلطیت رسید گرفتار چه مشکلاتی بود ؟ از طرف خراسان درگیر ازبکان و از طرف آذرباییجان گرفتار عثمانی ها بود

3- حکومت صفویه چگونه از بین رفت؟ در زمان سلطان حسین افغانها به اصفهان حمله کردند و شاه سلطان حسین  تسلیم شد و کشور به دست افغانها  افتاد

4- موسس سلسله ی صفویه که بود؟ شاه اسماعیل صفوی

5- اولین کسی که در ایران مذهب شیعه را رسمی کرد که بود؟ شاه اسماعیل صفوی

6- جنگ چالدران بین شاه اسماعیل صفوی و عثمانی ها بود که در آن قسمتی از آذربایجان تصرف شد

7- در زمان شاه عباس صفوی چه شهرهایی جزء ایران شد؟ بغداد – نجف- کربلا

درس یازدهم

1- پس از افشاریه زندیه روی کار آمد

2- دو اقدام مهم نادر شاه رانام ببرید؟ 1- افغانها را از ایران بیرون کرد 2 دهلی را تصرف کرد

3- کریم خان زند چگونه پادشاهی بود؟ پادشاهی نسبتا مردمی بود که دوست نداشت او را شاه بنامند و از جنگ و خون ریزی دوری می کرد

4- افغانها چند سال در ایران حکومت کردند؟ هفت

5- پایتخت نادر شاه کدام شهر بود؟ مشهد

6- غنیمت های نادر شاه از هند چه بود؟ الماس کوه نور و دریای نور

7- سرانجام نادر شاه چه بود؟ به خاطر بد رفتاری هایش توسط سرداران سپاهش کشته شدند

8- پایتخت کریم خان زند کدام شهر بود؟ شیراز

9- علت جنگ کریم خان زند با عثمانی ها چه بود؟  بد رفتاری عثمانی ها با زایران ایرانی

درس دوازدهم

1- موسس سلسله ی قاجاریه آقامحمد خان نام داشت

2- علت های شکست ایران از روسیه در زمان قاجاریه چه بود؟  1- آشنا نبودن سپاه ایران با روشهای نظامی 2- دخالت و توطئه ی بیگانگان 3- بی توجهی شاه ایران به امور کشور

3- دو اقدام مهم امیر کبیر را بنویسید: 1- حقوق شاهزادگان راکم کرد 2- مانع دخالت بیگانگان شد 3- مدرسه ی دار الفنون را تاسیس کرد

4- امیر کبیر چند سال صدر اعظم بود ؟ سه سال

5- سر انجام امیر کبیر چه شد ؟  درباریان که به او حسودی می کردند ناصرالدین شاه را تحریک کردند که امیر کبیر را بر کنار کند و دستور قتل او را صادر کند

6- پایتخت آقا محمد خان قاجار کجا بود؟ تهران

7- آقامحمد خان قاجار چگونه کشته شد؟ هنگامی که می خواست سپاه روسیه را از قلمرو ایران دور کند به دست خدمتکارانش کشته شد

8- علت جنگ میان ایران و روسیه در زمان قاجاریه چه بود؟ روسیه گرجستان را تصرف کرد و جنگ میان دو کشور شروع شد

9- جنگ ایران و روسیه در زمان فتحعلی شاه چند سال طول کشید؟ 10سال

10- پایان جنگ ایران و روسیه در زمان فتحعلیشاه چگونه بود؟ سران دو کشور قراردادهایی امضا کردند که به ضرر ایران بود  و طبق این قراردادها رود ارس مرز بین ایران و روسیه شد

11- امیر کبیر که بود؟ صدر اعظم ناصرالدین شاه بو د که به ایران خدمت های زیادی کرد

درس سیزدهم

1- مظفر الدین شاه وام های خارجی را چگونه خرج می کرد؟ او وام های را خرج مسافرت به خارج می کرد

2- چرا ناصرالدین شاه کشته شد؟ چون او با سخت گیری و خشونت مردم را از خود ناراضی کرده بود

3- پس از اینکه محمد علی شاه مجلس را به توپ بست ، مردم چه واکنشی نشان دادند؟ مردم نواحی مختلف ایران  به طرفداری از مشروطیت قیام کردند و محمد علی شاه را از سلطنت بر کنار کردند

4- وقایع مربوط به هر پادشاه را جلوی آن بنویسید

آقا محمد خان : تاسیس سلسله ی قاجار- انتخاب تهران به عنوان پایتخت

فتحعلی شاه : جنگ با روسیه و شکست از آن کشور

ناصر الدین شاه : صدر اعظمی امیر کبیر و حکومت پنجاه ساله

مظفرالدین شاه : انقلاب مشروطه . امضاء دستور تاسیس مجلس

محمد علی شاه : به توپ بستن مجلس – قیام مردم ایران به خصوص تبریز

احمد شاه : جنگ جهانی اول – پایان سلسله ی قاجار

5- ناصر الدین شاه جند سال حکومت کرد و چگونه کشته شد ؟پنجاه سال و توسط یکی از مخالفانش کشته شد

6- چرا در زمان مظفرالدین شاه وضع مردم بدتر شد؟ حکومت در آن زمان درآمد کافی نداشت و شاه مجبور شد وامهای سنگین بگیرد

7- مهم ترین رویداد دوره ی قاجاریه چه بود؟ انقلاب مشروطه

8- رهبران انقلاب مشروطیت رانام ببرید؟ شیخ فضل الله نوری – آیت الله بهبهانی – آیت الله طباطبا یی

9- فرق حکومت استبدادی و حکومت مشروطه چیست؟ در حکومت استبدادی شاه هر کاری می کند ولی در حکومت مشروطه مجلس بر کارهای شاه نظارت دارد

10- بعد از به توپ بستن مجلس در کدام شهرها قیام صورت گرفت ؟ اصفهان – گیلان تهران

11- در جنگ جهانی اول نقش ایران چه بود؟ با اینکه ایران بی طرفی خود را اعلام کرده بود کشورهای بیگانه کشور ایران را اشغال کردند

 

درس چهاردهم

1- رضا خان با حمایت کدام کشور به حکومت رسید؟ دولت انگلیس

2- رضاشاه در مخالفت با اسلام و علمای اسلام چه کارهایی انجام داد؟ زنان را از داشتن حجاب منع کرد – عده ای از مسلمانان را در مسجد گوهر شاد به گلوله بست

3- محمد رضا پهلوی چگونه به حکومت رسید ؟ نیروهای انگلیسی و آمریکایی پس از برکناری رضا شاه ، پسرش محمد رضا را به سلطنت رساندند

4- ملی شدن نفت ایران به رهبری چه کسانی صورت گرفت؟ آیت الله کاشانی – دکتر مصدق

5- سید حسن مدرس که بود و چه کرد؟ یکی از نمایندگان مجلس بود که با رضا خان مخالفت می کرد و به دستور رضا خان تبعید و شهید شد

6- در اواخر دوران قاجار چرا انگلستان تصمیم گرفت حکومت ایران راتغییر دهد؟ چون انگلستان می خواست منافع بیشتری تامین کند

7- رضا خان چگونه مردی بود؟ مردی خشن و بی سواد بود که از اداره ی کشور آگاهی نداشت

8- جنگ جهانی دوم در زمان کدام پادشاه اتفاق افتاد؟ رضا شاه

9- رضا شاه در چه سالی بر کنار شد؟ 1320

10- درزمان حکومت رضا شاه چه کسانی در برابر نفوذ بیگانگان قیام کردند؟ شیخ محمد خیابانی – میرزا کوچک خان جنگلی – سید حسن مدرس

 

درس پانزدهم

1- در پانزدهم خرداد 1342 در ایران چه اتفاقی افتاد؟ امام خمینی دستگیر شد و مردم به حمایت از او قیام  کردند.

2- رفتن امام از عراق به پاریس ، در پیشرفت انقلاب اسلامی چه تاثیری داشت؟ باعث شد اعلامیه های امام بهتر و سریعتر به دست مردم برسد.

3- انقلاب اسلامی در چه تاریخی به پیروزی رسید؟ 22 بهمن 1357

4- در زمان محمد رضا شاه وضع مردم چگونه بود؟ در زمان او دخالت آمریکا زیاد و مردم از آزادی محروم بودند و به اعتقادات مردم بی احترامی می شد و اگر کسی به کارهای نادرست شاه اعتراض می کرد به زندان می افتاد و شکنجه می شد

5- پس از دستگیری امام در سال 1342 مردم چه کردند؟ مردم به حمایت از امام قیام کردند و تعدادی از مردم در شهرهای تهران و ورامین و قم مجروح شدند

6- امام به ترتیب به کدام کشورها تبعید شدند؟ ترکیه – عراق- فرانسه

7- مردم در سال 57 خواستار چه چیزی بودند؟ خواستار نابودی نظام شاهنشاهی و بازگشت امام و تشکیل حکومت جمهوری اسلامی شدند

8- امام خمینی در چه تاریخی به ایران بازگشتند ؟ در تاریخ 12 بهمن 1357

+ نوشته شده در  شنبه هفتم بهمن ۱۳۹۱ساعت 19:57  توسط علی  |